Matematik

Editör: | Tarih: | Yorum Yok | Hit: 3.038 | Lisan: Translate to English Übersetzen auf Deutsch Traduire en français traducir al español

Matematiğin öğeleri nelerdir?

Yazı Boyutu:
Matematiğin öğeleri nelerdir?

Matematiği somut ve soyut oluşuna göre ikiye ayırmak mümkündür. Somut matematik, pratik hesaplamalar, problem çözme ve ölçme yaparken kullandığımız matematiktir. Buna faydacıl ya da sosyal değer taşıyan matematik diyebiliriz. İkincisi, matematiğin kendi iç tartışmalarının yer aldığı matematiktir. Teoremlerin ispatı, sayı sistemlerinin kurulması, yeni matematik yapıların oluşturulması ve bunların iç dinamiğinin açıklanması bu kapsamdadır. Bu tür matematik pür matematik diye bilinir ve soyuttur. Pür matematiğin hayatla ilişkisi zaman içinde oluşmaktadır. Gelişmesi sadece insan zihninin merakını giderme ve gerçeği bulma uğraşına bağlıdır.
Matematiğe değişik cephelerden bakıldığında bazı sınıflamalar yapmak mümkün olur. Matematiği değişik cephelerden gösteren Şekil 1’deki prizmadan, kapsamındaki alanlar itibariyle matematiğin, sayılar, cebir, ölçüler, şekiller ve cisimler ve veri işleme (istatistik) olmak üzere beş temel alana ayrıldığı görülür.
Matematiğe uygulama alanları cephesinden baktığımızda üç ayrı uygulama alanı görebiliriz. Bunlar;
· Pratik etkinlikler,
Gerçek hayat etkinlikleri
Matematiğin kendi iç tartışmaları.
Matematiğin Öğeleri
Şekil 1: Değişik açılardan matematik
Matematiği; bilgi ve beceri kazanma amacıyla, günlük işleri yürütmede kullanma, pratik etkinlikler kapsamında, bir köprü yapımında ya da bir direğin boyunu hesaplama amacıyla kullanma gerçek hayat problemleri kapsamında, teoremlerin ispatı, cebirsel yapılar oluşturma ve matematik problemlerinin çözümü için kullanma matematiğin kendi iç tartışmaları kapsamında düşünülen etkinliklere örnek olarak gösterilebilir.
Matematiksel yollarla çalışma (Matematiğin hayatı etkileyiş biçimi) cephesinden baktığımızda da matematiği üç ana bölüm halinde ele alabiliriz. Bunlar (1) Genel kullanım, (2) Matematik ile iletişim, (3) Muhakeme etmedir.
Genel kullanım kapsamında; bir işi yaparken ihtiyaç duyulan matematiği kullanma, matematiği kullanarak bir işi planlama, elde edilen sonuçların gerçeğe uygunluğunu test etme, problemlere değişik çözümler sunmayı düşünebiliriz. İletişim kurma kapsamında; matematik bilgiyi anlama ve yorumlama, bir işle ilgili mantık yürütme, bir soru üstüne konuşurken matematikten yararlanma, bir çözümün sonuçlarını anlamlı biçimde sunma. Son olarak muhakeme etme kapsamında da; hipotez kurma ve genelleme yapma, tahmin etme, ispat yapma, ispatı reddetme, tanım yapma, verilere bakarak sezgide bulunma gibi etkinlikleri sayabiliriz.
Kaynak:Prof. Dr. Hüseyin Alkan, Yrd. Doç. Dr. Murat Altun; Editör: Prof. Dr. Aynur Özdaş, “Matematik Öğretimi”, Matematik Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1072, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 591, ISBN 975 - 492 - 825 – 8, 1998.





Matematiğin öğeleri nelerdir? konusu 8 kişinin oylarıyla 12,50% oranında beğenildi. Siz de Oylayın...
1 Puan 2 Puan 3 Puan 4 Puan 5 Puan 6 Puan 7 Puan 8 Puan 9 Puan 10 Puan

Matematik Konusunda Diğer Başlıklar

Denk elemanlar nedir?
Denk kümeler nedir?
Önerme nedir?
Aksiyom nedir?
Boş küme nedir?
Doğruluk değeri nedir?
Asal sayı nedir?
Matematik öğretiminde önerilen bazı önlemler
Matematikçiler, elde ettikleri bir kuralın tüm örnekler için geçerli olduğundan nasıl emin olurlar?
Eşit kümeler nedir?

İstediğinizi bulamadınız mı? Sitede Aramayı deneyin...
Google Yükleniyor...

Etiket Bulutu
felsefede doğruluk ve hakikat nedir, otururken, dizin 165°'lik bir açı içinde tutuluşunda, ayak pedalına 350 kg kadar kuvvet uygulanabilmektedir. dizin açısı değiştikçe bu kuvvet ………. nedir, yazın  ile kışın  elektirik  telleri   arasındaki  fark  nedir? nedir, stenograflar nedir nedir, partikül ne demek nedir, iş gören devir hızı nedir nedir, performans göstergeleri nelerdir insan kaynakları nedir, astronomi ve uzay nedir, egzantrik konum sensörü avensis nedir, frekans tanımı nedir ? nedir, fair volwed nedir, ideal varlıq nedir, mandalinada şeker oranı nedir, davranış nedir nedir, mdpe nedir nedir,

Bu Konuda Fikriniz mi Var? kalem

*Yorum Ekleme Kuralları

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri