İnsan Kaynakları

Editör: | Tarih: | Yorum Yok | Hit: 5.089 | Lisan: Translate to English Übersetzen auf Deutsch Traduire en français traducir al español

Performans Göstergeleri Nelerdir?

Yazı Boyutu:
Performans Göstergeleri Nelerdir?

Performans ölçümü, performans göstergeleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Performans göstergeleri, kamu idarelerince stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçlardır [1].
Performans göstergelerini girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkililik ve kalite göstergeleri olmak üzere altı gurupta incelenebilir.
Girdi göstergeleri: Üretilen ürün ve hizmetlerin hangi kaynaklar kullanılarak üretildiğine ilişkin bilgi veren araçlardır.
Çıktı göstergeleri: Kurumun ürettiği nihai mal ve hizmet miktarına ilişkin bilgi sağlar. Çıktı göstergeleri belirlenirken ara çıktılar değil, sadece nihai çıktılar göz önüne alınır. Örneğin Karayolları Genel Müdürlüğünü ele aldığımızda, yapılan yolların uzunluğu çıktı göstergesi olarak ele alınabilir.
Sonuç göstergeleri: Üretilen her türlü ürün veya hizmet bireyler ve toplum üzerinde birtakım etkiler meydana getirir. Bireylerin ve toplumun durumunda meydana gelen bu değişme sonuç göstergeleri aracılığıyla ölçülür. Karayolları Genel Müdürlüğü örneğinde karayollarında yaşanan kaza oranlarındaki azalış sonuç göstergesi olarak ele alınabilir. Sonuç göstergeleri uzun vadede elde edildiklerinden ve dışsal faktörlerden önemli ölçüde etkilendiklerinden ölçülmesi çıktı göstergeleri ile karşılaştırıldığında daha zordur. Ancak sonuç göstergeleri ile stratejik amaç ve hedefler arasında doğrudan ilgi kurmak mümkündür.
Verimlilik Göstergeleri: Belirlenen bir girdi düzeyi ile en yüksek çıktının elde edilip edilmediğine ilişkin bilgi sağlar. Verimlilikte artışın bir kurumda çıktı kalitesi düşürülerek arttırılması tehlikesi vardır. Örneğin girdi miktarı sabit iken daha fazla miktarda ancak daha düşük kalitede çıktı üretilmesi verimliliği arttırır. Bu nedenle verimlilik göstergelerinin kalite göstergeleri ile dengelenerek kullanılması gerekmektedir.
Etkililik Göstergeleri: Çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığı etkililik göstergeleri ile ölçülür. Belirli bir çıktı toplumda istenen sonuçlara yol açacak şekilde kullanılıyorsa bu çıktıların etkili olarak kullanıldığı sonucuna varılır.
Kalite Göstergeleri: Kalite göstergeleri üretilen mal ve hizmetlerin hatasız, vaktinde, belirli standartlara uygun ve kullanıcıların isteklerini karşılayacak şekilde kullanılıp kullanılmadığını ölçer. Kalite göstergeleri ile bir hizmetin ne kadar iyi yerine getirildiği ölçülebilmesine karşın, bu hizmetlerin toplumda ne gibi sonuçlar meydana getirdiği ölçülememektedir. O yüzden kalite göstergelerinin tek başına kullanılmaması, sonuç göstergeleri ile dengelenmesi gerekir [2].
Kaynaklar:
1. Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi, Pilot Kurumlar İçin Taslak (2004), T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, IV. Bölüm, s. 7. 
2. Ebru Yenice, “Kamu Kesiminde Performans Ölçümü ve Bütçe İlişkisi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 61.

Performans Göstergeleri Nelerdir? konusu 5 kişinin oylarıyla 40,00% oranında beğenildi. Siz de Oylayın...
1 Puan 2 Puan 3 Puan 4 Puan 5 Puan 6 Puan 7 Puan 8 Puan 9 Puan 10 Puan

İnsan Kaynakları Konusunda Diğer Başlıklar

Performans nasıl teşvikedilir?
Performansın tanımlanması
Davranış şartlandırması yaklaşımı
Özel rehberlik tekniğiyle performans değerlemenin işletme sahiplerine ve yöneticilere ne tür katkıları vardır?
Güdü ve başarı
İş planlaması nedir?
İhbar tazminatı için önemli uyarılar
Bekleyiş modeli
Amaçların motivasyondaki rolleri
Amaç teorisi

İstediğinizi bulamadınız mı? Sitede Aramayı deneyin...
Google Yükleniyor...

Etiket Bulutu
ilk vahiy ne ya zaman inmiş nedir, elipsoit yükseklik nedir, türkçe dilinin kirlenmesi neden nedir, isi nasil bulunur nedir, soluk durması ve ilk yardım nedir, kış için klimalar kaç derecede çalışmalı nedir, hareket sistemi eklem terminolojisi nedir, hot tack nedir nedir, met opp film nedir nedir, süksesyon ve tipleri nedir, kuranı kerim kaç senede indi nedir, fizik dalgaların hızı nedir, nenedir ulaşim nedir, ticari sterilite nedir, vahdaniyyet nedir,

Bu Konuda Fikriniz mi Var? kalem

*Yorum Ekleme Kuralları

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri