Hukuk

Editör: | Tarih: | 1 yorum | Hit: 11.104 | Lisan: Translate to English Übersetzen auf Deutsch Traduire en français traducir al español

Ticaret unvanı nedir?

Yazı Boyutu:
Ticaret unvanı nedir?

Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir. Ticaret unvanı, taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir.
Ticaret unvanı, çekirdek ve ek olmak üzere iki unsurdan oluşur. Asli unsuru çekirdektir. Ek kullanılması kural olarak zorunlu değildir.
Gerçek kişi tacirlerde ticaret unvanının çekirdek kısmı, kişinin kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir.
Kolektif şirketlerde, ortaklardan en az birinin ad ve soyadı ile şirket türünü gösteren ibare, komandit şirketlerde ise komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirket ve türünü gösteren ibare ticaret unvanının çekirdek kısmını oluşturur. Komandit şirketin ticaret unvanında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması yasaktır. Eğer buna aykırı olarak komandit ortağın adı ticaret unvanına konulursa, bu ortak üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu olur.
Limitet, anonim ve kooperatif şirketlerin ticaret unvanının çekirdek kısmı, işletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareden oluşur. Eğer bu şirketlerin ticaret unvanında bir gerçek kişinin ad ve soyadı ek olarak yer alırsa, şirketin türünü gösteren ibare kısaltılarak yazılamaz.
Amacına ulaşmak için ticari işletme işleten dernek ve vakıfların ticaret unvanı, kendi adlarının aynıdır.
Ticaret unvanında ek kullanmak kural olarak zorunlu olmamakla beraber, bazı hallerde ek kullanılması mecburiyeti vardır. Tacirin tescil ettirmek istediği ticaret unvanını daha önce tescil olunmuş unvanlardan açık biçimde ayırt etmeye yarayacak eklerin yapılması zorunludur. Bu zorunluluk, gerçek kişi tacirler bakımından aynı sicil dairesi için söz konusudur. Tüzel kişi tacirler ise, unvanlarının Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş olan bir unvandan ayırt edilmesini sağlamak için ek almak zorundadırlar. Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanı sadece sahibi tarafından kullanılabilir. Tescil edilmiş ticaret unvanları TK.54’e göre özel olarak korunur. Bu çerçevede, unvanı kanuna aykırı şekilde bir başkası tarafından kullanılan tacir, bu kullanmanın önlenmesini dava edebilir. Haksız olarak kullanılan unvan tescil de edilmişse, ilk tescili yaptıran tacir ikinci tescilin sildirilmesini ya da ayırt edici bir ek alınmasını ileri sürebilir. Eğer ticaret unvanının haksız olarak kullanılması bir zarara neden olmuşsa, kusurlu kişiden tazminat da istenebilir. Mahkeme ayrıca, davayı kazanan tarafın talebi üzerine, masrafları aleyhine hüküm verilen kimseye ait olmak üzere hükmün gazete ile de yayınlanmasına karar verebilir. Ticaret unvanına ek yapma zorunluluğu, şube halinde de söz konusudur. Ayrıca tasfiye haline giren şirketlerde üçüncü kişileri bu durumda haberdar etmek üzere ticaret unvanına "tasfiye halinde” ibaresi eklenir.
«Türk», «Türkiye», «Cumhuriyet» ve «Milli» kelimelerinin ticaret unvanında yer alması için Bakanlar Kurulu'nun izni gerekmektedir.
Üçüncü kişilerde yanlış izlenim uyandırabilecek veya kullanılması yasak olan ekleri içeren ticaret unvanları tescil olunamaz.
Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009.

Ticaret unvanı nedir? konusu 4 kişinin oylarıyla 75,00% oranında beğenildi. Siz de Oylayın...
1 Puan 2 Puan 3 Puan 4 Puan 5 Puan 6 Puan 7 Puan 8 Puan 9 Puan 10 Puan

Hukuk Konusunda Diğer Başlıklar

Kooperatifin genel kurulu
Kooperatifin denetçileri
Hukuk nedir?
Temel hak ve hürriyetlerimiz
Limitet şirket ortaklarının yükümlülükleri
Laiklik nedir?
Zorunlu ticari defterler
Hamilin başvurma hakkının doğması durumunda talep edebileceği kalemler nelerdir?
Ticaret şirketlerde kişi ortaklıkları
Kooperatifin organları

İstediğinizi bulamadınız mı? Sitede Aramayı deneyin...
Google Yükleniyor...

Etiket Bulutu
al2o3 nedir nedir, soru işaretini nedir nerelerde kullanılır nedir, kıyamet nedir aşamaları nedir, sistem nedir öğeleri nelerdir nedir, verim nasıl bulunur fizik nedir, solunum ve sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimler 346sb1046 nedir, sunum gerekli kurallar nedir, hidroliz tepkimesi nedir kısaca nedir, insan sesi ve koroları sınıfl andırın nedir, yansıma ve aynalar nedir, poliçede devir yolları neler nedir, açık büro nedir nedir, klimada soğuk modu nedir, dilde kirlenme nasıl olur nedir, tanrının varlığını reddedenler nedir,

  1. Yorumcu avatar Levent
    Levent yorumladı;

    Tesekkür ederim isime yaradi.

Bu Konuda Fikriniz mi Var? kalem

*Yorum Ekleme Kuralları

UfukArt Web Hosting & Yazılım