Hukuk

Editör: | Tarih: | Yorum Yok | Hit: 4.671 | Lisan: Translate to English Übersetzen auf Deutsch Traduire en français traducir al español

Ticari işletmenin devri nasıl yapılır?

Yazı Boyutu:
Ticari işletmenin devri nasıl yapılır?

Türk Ticaret Kanununun 11. maddesinin 2. fıkrasına göre, tesisat, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ve diğer adlar, ihtira beratı ve markalar, bir sanata ilişkin veya bir şahsa ait model ve resimler gibi, bir müessesenin işletilmesi için daimi bir tarzda tahsis olunan unsurlar, sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça ticari işletmeye dahil sayılır.’
Tacirin işletmesi gereği yüklendiği borç ve yükümler, yani işletmenin pasifi de aktiflerle beraber işletmenin bir parçasını oluşturur.
Bunun yanında işletmenin kurduğu ilişkilerin, itibarının, deneyim ve ticari sırlarının, işyerinin ve de müşteri çevresinin yarattığı bir "iş değeri" vardır.
Böylece ticari işletme bir bütün olarak sözleşmelere konu olabilir. Bu sözleşmelerden birisi de ticari işletmenin devir sözleşmesidir.
Ticari işletmenin devri, alacaklılarına ve iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ancak devrin ticaret siciline tescil ve ilanı ile hüküm ifade eder. Devralan, işletmenin devrinin tescil ve ilanına kadar doğan borç ve yükümlerden de sorumludur. Devreden ise, devrin tescil ve ilanından sonra doğan borç ve yükümlerden sorumlu olmamakla beraber, devirden öncekilerden iki yıl süre ile devralanla birlikte müteselsilen (zincirleme) sorumludur. Bu sürenin başlangıcı, muaccel borçlar için devrin tescil ve ilanı veya alacaklıya ihbar tarihi, müeccel borçlar için ise borcun muaccel olduğu tarihtir.
Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”,  İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009.

Ticari işletmenin devri nasıl yapılır? konusu 7 kişinin oylarıyla 28,57% oranında beğenildi. Siz de Oylayın...
1 Puan 2 Puan 3 Puan 4 Puan 5 Puan 6 Puan 7 Puan 8 Puan 9 Puan 10 Puan

Hukuk Konusunda Diğer Başlıklar

Hukuk nedir?
Kooperatifin denetçileri
Kooperatifin genel kurulu
Laiklik nedir?
Anayasa nedir?
Temel hak ve hürriyetlerimiz
Limitet şirket ortaklarının yükümlülükleri
Hamilin başvurma hakkının doğması durumunda talep edebileceği kalemler nelerdir?
Zorunlu ticari defterler
İşletmelerinin mahiyet ve öneminin gerektirdiği zorunlu tüm defterler

İstediğinizi bulamadınız mı? Sitede Aramayı deneyin...
Google Yükleniyor...

Etiket Bulutu
otomotiv mekatroniği nedir, 21 mart 23 eylül coğrafya nedir, hangi peygambere 50 sayfa geldi nedir, ahiret evreleri araştır nedir, etkinlik olarak bilim nedir? nedir, dünyadaki horst ve grabenler hangileridir nedir, cins tashihi nedir nedir, mdpe nedir nedir, tek tarafli tolerans nedir, standartlasma nedir nedir, avarya nedir nedir, 19 mayıs'ın anlam ve önemi ile ilgili kısa bilgi nedir, motorda polen filtresi nedir nedir, momntum nedir nedir, optimization ne demektir nedir,

Bu Konuda Fikriniz mi Var? kalem

*Yorum Ekleme Kuralları

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri